Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2015 m. liepos 7 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Latvijos pirmininkavimo apžvalga (diskusijos)
 4.Derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (angl. TTIP) susitarimo (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Audito Rūmų nario skyrimas: Bettina Michelle Jakobsen, DK (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Sąjungos teisių, suteiktų tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, įgyvendinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Apsauga nuo žalingo laivų įkainojimo ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.ES vandenyse prie Prancūzijos Gvianos kranto su Venesuelos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų žvejybos galimybės *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2015 projektas: 2014 finansinių metų perteklius (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.6.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2015 projektas: ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Rumunijai, Bulgarijai ir Italijai (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.7.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: potvyniai Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.8.Integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.9.Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)
  
5.10.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projektas. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) (balsavimas)
  
5.11.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2015 projektas: reagavimas į migracijos spaudimą (balsavimas)
  
5.12.ES pieno sektoriaus ateitis. Pieno sektoriaus teisės aktų rinkinio įgyvendinimo apžvalga (balsavimas)
  
5.13.ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms(balsavimas)
  
5.14.Vaisių ir daržovių sektorius po 2007 m. reformos (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Komisijos 2016 m. darbo programos rengimas (diskusijos)
 10.Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I (diskusijos)
 11.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 12.Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervas ***I (diskusijos)
 13.2016 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu (diskusijos)
 14.Europos saugumo darbotvarkė (diskusijos)
 15.Valstybių narių užimtumo politikos gairės * – Žaliojo užimtumo iniciatyva (diskusijos)
 16.JT tarptautinė konferencija dėl vystymosi finansavimo (2015 m. liepos 13–16 d.) – Mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas kaip besivystančių šalių problemos (diskusijos)
 17.Frakcijų sudėtis
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (227 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (895 kb) 
 
Protokolas (236 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (20 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (72 kb) 
 
Protokolas (293 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (409 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1200 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika