Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 7 iulie 2015 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Bilanțul Președinției letone (dezbatere)
 4.Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Bettina Michelle Jakobsen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Exercitarea de către Uniune a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Acordarea de posibilități de pescuit în apele UE navelor de pescuit aflate sub pavilionul Venezuelei în largul coastei Guyanei Franceze *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2015: excedentul aferent exerciţiului financiar 2014 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2015: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru România, Bulgaria şi Italia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Mobilizarea fondului de solidaritate al UE: inundațiile din România, Bulgaria și Italia (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.8.Emiterea biletelor integrate multimodale în Europa (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.9.Prelungirea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)
  
5.10.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) (vot)
  
5.11.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2015: reacția la presiunile migrației (vot)
  
5.12.Bilanțul punerii în aplicare a pachetului privind laptele (vot)
  
5.13.Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de tip public-privat (vot)
  
5.14.Sectorul fructelor și legumelor după reforma din 2007 (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (dezbatere)
 10.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (dezbatere)
 11.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 12.Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ***I (dezbatere)
 13.Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog (dezbatere)
 14.Agenda europeană privind securitatea (dezbatere)
 15.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * - Inițiativa privind locurile de muncă verzi (dezbatere)
 16.Conferința internațională a ONU privind finanțarea pentru dezvoltare (13-16 iulie 2015) - Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare (dezbatere)
 17.Componența grupurilor politice
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (234 kb) Listă de prezență (65 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (895 kb) 
 
Proces-verbal (242 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (19 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (49 kb) 
 
Proces-verbal (300 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (418 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (901 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate