Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 7. júla 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Hodnotenie lotyšského predsedníctva (rozprava)
 4.Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Bettina Michelle Jakobsen (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Uplatňovanie práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.3.Ochrana proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.4.Rybolovné možnosti vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely pri pobreží Francúzskej Guyany *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2015 – prebytok z roku 2014 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.6.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2015: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie pre Rumunsko, Bulharsko a Taliansko (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.7.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.8.Integrovaný predaj multimodálnych prepravných dokladov v Európe (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.9.Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)
  5.10.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI) (hlasovanie)
  5.11.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 – Reakcia na migračné tlaky (hlasovanie)
  5.12.Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (hlasovanie)
  5.13.Vonkajší dosah obchodnej a investičnej politiky na verejno-súkromné partnerstvá (hlasovanie)
  5.14.Sektor ovocia a zeleniny od reformy v roku 2007 (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (rozprava)
 10.Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (rozprava)
 11.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Rezerva stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov ***I (rozprava)
 13.Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg (rozprava)
 14.Európsky program v oblasti bezpečnosti (rozprava)
 15.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * – Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest (rozprava)
 16.Medzinárodná konferencia OSN o financovaní rozvoja (13. – 16. júla 2015) - Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky ako výzvy v rozvojových krajinách (rozprava)
 17.Zloženie politických skupín
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (229 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Hlasovania podľa mien (895 kb) 
 
Zápisnica (234 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (21 kb) Hlasovania podľa mien (49 kb) 
 
Zápisnica (297 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (414 kb) Hlasovania podľa mien (1044 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia