Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Utvärdering av det lettiska ordförandeskapet (debatt)
 4.Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Bettina Michelle Jakobsen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Säkerställande av unionens rättigheter enligt internationella handelsregler ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Skydd mot skadlig prissättning av fartyg ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Venezuelas flagg utanför Franska Guyanas kust *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Förslag till ändringsbudget nr 3/2015: överskottet från 2014 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Förslag till ändringsbudget nr 4/2015: utnyttjande av medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond för Rumänien, Bulgarien och Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Rumänien, Bulgarien och Italien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Tillhandahållande av integrerade biljettsystem för multimodala transporter i Europa (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.9.Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)
  
5.10.Förslag till ändringsbudget nr 1/2015: Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) (omröstning)
  
5.11.Förslag till ändringsbudget nr 5/2015: åtgärder för att hantera migrationstrycket (omröstning)
  
5.12.Översyn av genomförandet av mejeripaketet (omröstning)
  
5.13.De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ (omröstning)
  
5.14.Sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (debatt)
 10.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (debatt)
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem ***I (debatt)
 13.Budget 2016 – mandat för trepartsmötet (debatt)
 14.Den europeiska säkerhetsagendan (debatt)
 15.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * - Initiativ för grön sysselsättning (debatt)
 16.FN:s internationella konferens om utvecklingsfinansiering (13–16 juli 2015) - Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar i utvecklingsländer (debatt)
 17.De politiska gruppernas sammansättning
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (231 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (895 kb) 
 
Protokoll (209 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (19 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (50 kb) 
 
Protokoll (292 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (399 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (976 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy