Indiċi 
Minuti
PDF 301kWORD 240k
It-Tlieta, 7 ta' Lulju 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Analiżi tal-Presidenza Latvjana (dibattitu)
 4.Negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Bettina Michelle Jakobsen (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.L-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Protezzjoni kontra prezzijiet inġurjużi ta' bastimenti ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.Opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-UE għal bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela 'l barra mill-kosta tal-Gujana Franċiża *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.5.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2015: is-surplus mill-2014 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.6.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2015: mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea għar-Rumanija, il-Bulgarija u l-Italja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.7.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: għargħar fir-Rumanija, il-Bulgarija u l-Italja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.8.Il-ħolqien ta' sistema multimodali integrata għall-ħruġ ta' biljetti fl-Ewropa (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.9.Proroga tal-mandat tal-Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (votazzjoni)
  
5.10.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2015: Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS) (votazzjoni)
  
5.11.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2015 - reazzjoni għal pressjonijiet migratorji (votazzjoni)
  
5.12.Rieżami tal-implimentazzjoni tal-"Pakkett Ħalib" (votazzjoni)
  
5.13.L-impatt estern tal-politika kummerċjali u tal-investiment tal-UE fuq l-inizjattivi pubbliċi-privati (votazzjoni)
  
5.14.Is-settur tal-frott u l-ħaxix wara r-riforma tal-2007 (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 (dibattitu)
 10.Involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva ***I (dibattitu)
 11.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni ***I (dibattitu)
 13.Baġit 2016 - Mandat għat-trilogu (dibattitu)
 14.Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (dibattitu)
 15.Linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi * - Inzjattiva għal Impjiegi Ekoloġiċi (dibattitu)
 16.Konferenza Internazzjonali tan-NU dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp (13-16 ta' Lulju 2015) - L-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa bħala sfidi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 .Anness 1 - Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Bettina Michelle Jakobsen
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   L-abbozzi ta' liġijiet tal-Kambodja dwar l-NGOs u t-trade unions (2015/2756(RSP))

- Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Bodil Valero u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-abbozzi ta' liġijiet tal-Kambodja dwar l-NGOs u t-trade unions (B8-0689/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-abbozzi ta' liġijiet tal-Kambodja dwar l-NGOs u t-trade unions (B8-0691/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski u Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR, dwar l-abbozzi ta' liġijiet tal-Kambodja dwar l-NGOs u t-trade unions (B8-0693/2015);

- Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via u Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, dwar l-abbozzi ta' liġijiet tal-Kambodja dwar l-NGOs u t-trade unions (B8-0695/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Miguel Urbán Crespo u Tania González Peñas, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-abbozzi ta' liġijiet tal-Kambodja dwar l-NGOs u t-trade unions (B8-0697/2015);

- Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Petr Ježek, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder u Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-abbozzi ta' liġijiet tal-Kambodja dwar l-NGOs u t-trade unions (B8-0698/2015);

- Josef Weidenholzer, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Bernd Lange, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato u Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D, dwar l-abbozzi ta' liġijiet tal-Kambodja dwar l-NGOs u t-trade unions (B8-0701/2015).

II.   Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK), b'mod partikolari l-każ taż-żewġ attivisti tad-drittijiet tal-bniedem detenuti, Yves Makwambala u Fred Bauma (2015/2757(RSP))

- Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, b'mod partikolari l-każijiet ta' Yves Makwambala u Fred Bauma (B8-0690/2015);

- Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK), b'mod partikolari l-każ taż-żewġ attivisti tad-drittijiet tal-bniedem detenuti, Yves Makwambala u Fred Bauma (B8-0692/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek u Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK), b'mod partikolari l-każ taż-żewġ attivisti tad-drittijiet tal-bniedem detenuti, Yves Makwambala u Fred Bauma (B8-0694/2015);

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola u Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK), b'mod partikolari l-każ taż-żewġ attivisti tad-drittijiet tal-bniedem detenuti, Yves Makwambala u Fred Bauma (B8-0696/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Kostadinka Kuneva u Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK), b'mod partikolari l-każ taż-żewġ attivisti tad-drittijiet tal-bniedem detenuti, Yves Makwambala u Fred Bauma (B8-0699/2015);

- Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder u Philippe De Backer, f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK), b'mod partikolari l-każ taż-żewġ attivisti tad-drittijiet tal-bniedem detenuti, Yves Makwambala u Fred Bauma (B8-0700/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato u Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK), b'mod partikolari l-każ taż-żewġ attivisti tad-drittijiet tal-bniedem detenuti, Yves Makwambala u Fred Bauma (B8-0702/2015).

III.   Il-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Bodil Valero, Igor Šoltes u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE,, dwar il-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0703/2015);

- Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0704/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto u Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0705/2015);

- Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, László Tőkés, Giovanni La Via, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini u Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0706/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo u Tania González Peñas, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0708/2015);

- Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Antanas Guoga, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Nedzhmi Ali, Petr Ježek, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder u Philippe De Backer, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0710/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Arne Lietz, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella u Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Bahrain, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B8-0712/2015).

IV.   Is-sitwazzjoni taż-żewġ pastors Insara fis-Sudan (2015/2766(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Arne Gericke, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki u Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni taż-żewġ pastors Insara fis-Sudan (B8-0707/2015);

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Ignazio Corrao u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni taż-żewġ pastors Insara fis-Sudan (B8-0709/2015);

- Cristian Dan Preda, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Anna Záborská, Ramón Luis Valcárcel Siso, Thomas Mann, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, György Hölvényi, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Stanislav Polčák, Tunne Kelam, Giovanni La Via, Roberta Metsola u Elisabetta Gardini, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni taż-żewġ pastors Insara fis-Sudan (B8-0711/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos u Miguel Urbán Crespo, dwar is-Sudan, il-piena tal-mewt kontra żewġ pastors Insara fl-eżerċizzju tal-fidi tagħhom (B8-0713/2015);

- Catherine Bearder, Louis Michel, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Johannes Cornelis van Baalen, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Nedzhmi Ali, Antanas Guoga, Urmas Paet, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck u Hannu Takkula f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Sudan: "is-sitwazzjoni taż-żewġ pastors Insara" (B8-0714/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Jeppe Kofod, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Arne Lietz, Javi López, Marlene Mizzi, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Laurenţiu Rebega, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward u Damiano Zoffoli f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni taż-żewġ pastors Insara fis-Sudan (B8-0715/2015).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Analiżi tal-Presidenza Latvjana (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Analiżi tal-Presidenza Latvjana (2015/2717(RSP))

Laimdota Straujuma (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paul Nuttall f'isem il-Grupp EFDD, Gianluca Buonanno f'isem il-Grupp ENF, u Krisztina Morvai Membru mhux affiljata.

Interventi ta': Jean-Claude Juncker u Laimdota Straujuma.

Id-dibattitu ngħalaq.

Intervent ta': Emmanouil Glezos.


4. Negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) (dibattitu)

Rapport li jinkludi r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) [2014/2228(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Bernd Lange (A8-0175/2015)

Bernd Lange ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Francisco José Millán Mon (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Arne Lietz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Jeppe Kofod (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Marian Harkin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Bart Staes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Jerzy Buzek (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Dita Charanzová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Wim van de Camp (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Paolo De Castro u James Nicholson (rapporteurs għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Helga Trüpel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Dietmar Köster (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Esteban González Pons (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Jarosław Wałęsa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Godelieve Quisthoudt-Rowohl f'isem il-Grupp PPE, David Martin f'isem il-Grupp S&D, Matt Carthy, dwar l-organizzazzjoni tad-dibattitu (il-President fakkar il-proċedura applikabbli), Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Marine Le Pen f'isem il-Grupp ENF, u Zoltán Balczó Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Jan Zahradil, Marielle de Sarnez, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, Tokia Saïfi, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Anne-Marie Mineur, Jill Evans, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Sotirios Zarianopoulos, Salvatore Cicu, Maria Arena, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Eleonora Forenza, Claude Turmes, Petr Mach, Janice Atkinson, Christofer Fjellner, Joachim Schuster, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Stelios Kouloglou, Molly Scott Cato, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Michel Reimon, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Zdzisław Krasnodębski, Anneli Jäätteenmäki, Matt Carthy, Max Andersson, Elmar Brok, Pedro Silva Pereira, Richard Sulík, Charles Goerens, Luke Ming Flanagan, Andreas Schwab, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Enrique Calvet Chambon, Rina Ronja Kari, Franck Proust, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Alexander Graf Lambsdorff, Seán Kelly, Nicola Danti, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García, Danuta Maria Hübner, Eric Andrieu, Andrey Kovatchev, Goffredo Maria Bettini, Fernando Ruas, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle, Pablo Zalba Bidegain, Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Paulo Rangel, Romana Tomc, Tunne Kelam, Lara Comi u Bendt Bendtsen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Krisztina Morvai, Stanislav Polčák u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Bernd Lange.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.1 tal-Minuti ta' 8.7.2015.


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Syed Kamall u Glenis Willmott fl-okkażjoni tal-10 anniversarju tal-attentati tas-7 ta' Lulju 2005 ta' Londra.

Intervent ta': Marine Le Pen dwar it-tqassim tas-siġġijiet fl-emiċiklu (il-President indikat li l-kwistjoni hija ttrattata fil-Konferenza tal-Presidenti).

Intervent ta': Jonathan Arnott, li pprotesta kontra n-nuqqas ta' applikazzjoni tal-proċedura "karta blu" fl-ambitu tad-dibattitu ta' dalgħodu dwar is-Sħubija Trans-Atlantika (il-President fakkret li l-applikazzjoni ta' tali proċedura mhijiex obbligatorja).

Intervent ta': Fabio Massimo Castaldo, biex jipprotesta kontra l-preżenza ta' ċerti simboli politiċi fil-binjiet tal-Parlament.

Intervent ta': Gerard Batten, li tkellem b'riferiment għall-attentati tas-7 ta' Lulju 2005 ta' Londra u talab li tiġi osservata minuta silenzju.

Intervent ta': Elmar Brok.

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Bettina Michelle Jakobsen (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar in-nomina ta' Bettina Michelle Jakobsen bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Igor Šoltes (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2015)0239)

Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 7.7.2015).


5.2. L-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni skont ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwadwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċeduri tal-Unjoni fil-qasam ta' politika kummerċjali komuni sabiex jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-Unjoni skond ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ, b'mod partikolari dawk stabbiliti taħt l-awspiċji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (test kodifikat). [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2015)0240)


5.3. Protezzjoni kontra prezzijiet inġurjużi ta' bastimenti ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni kontra prezzijiet inġurjużi ta’ bastiment (test kodifikat) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2015)0241)


5.4. Opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-UE għal bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tal-Venezwela 'l barra mill-kosta tal-Gujana Franċiża *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tad-dikjarazzjoni dwar l-għoti ta' opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-UE lil bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tar-Repubblika Bolivarjana tal-Venezwela fiż-żona ekonomika esklussiva 'l barra mill-kosta tal-Gujana Franċiża [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A8-0195/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

João Ferreira (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-approvazzjoni tad-dikjarazzjoni.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2015)0242)


5.5. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2015: is-surplus mill-2014 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 - li jdaħħal is-surplus tas-sena finanzjarja 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2015)0243)


5.6. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2015: mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea għar-Rumanija, il-Bulgarija u l-Italja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, flimkien mal-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea għar-Rumanija, il-Bulgarija u l-Italja [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2015)0244)


5.7. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: għargħar fir-Rumanija, il-Bulgarija u l-Italja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, b'konformità mal-punt 11 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (għargħar fir-Rumanija, fil-Bulgarija u fl-Italja) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2015)0245)


5.8. Il-ħolqien ta' sistema multimodali integrata għall-ħruġ ta' biljetti fl-Ewropa (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħolqien ta' sistema multimodali integrata għall-ħruġ ta' biljetti fl-Ewropa [2014/2244(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2015)0246)


5.9. Proroga tal-mandat tal-Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (votazzjoni)

Proroga tal-mandat tal-Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

Jitqies adottat mingħajr votazzjoni.


5.10. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2015: Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III – Il-Kummissjoni, li jakkumpanja l-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2015)0247)


5.11. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2015 - reazzjoni għal pressjonijiet migratorji (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, b'reazzjoni għal pressjonijiet migratorji [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2015)0248)


5.12. Rieżami tal-implimentazzjoni tal-"Pakkett Ħalib" (votazzjoni)

Rapport dwar il-prospettivi għas-settur tal-ħalib tal-UE – rieżami tal-implimentazzjoni tal-Pakkett dwar il-Prodotti magħmula mill-Ħalib [2014/2146(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: James Nicholson (A8-0187/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2015)0249)

Interventi

Lidia Senra Rodríguez, qabel il-votazzjoni.


5.13. L-impatt estern tal-politika kummerċjali u tal-investiment tal-UE fuq l-inizjattivi pubbliċi-privati (votazzjoni)

Rapport dwar l-impatt estern tal-politika kummerċjali u tal-investiment tal-UE fuq l-inizjattivi pubbliċi-privati f'pajjiżi barra l-UE [2014/2233(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

Intervent ta': Teresa Jiménez-Becerril Barrio, biex titlob li tiġi osservata minuta silenzju f'ġieħ il-vittmi tat-terroriżmu fl-Ewropa.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp GUE/NGL)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (imressqa mill-Kumitat INTA)

Adozzjoni (P7_TA(2015)0250)


5.14. Is-settur tal-frott u l-ħaxix wara r-riforma tal-2007 (votazzjoni)

Rapport dwar is-settur tal-frott u l-ħaxix wara r-riforma tal-2007 [2014/2147(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2015)0251)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Dieter-Lebrecht Koch - A8-0183/2015
Deirdre Clune, Ruža Tomašić, Jill Seymour, Andrejs Mamikins, Janusz Korwin-Mikke u Lucy Anderson

Rapport James Nicholson - A8-0187/2015
Marian Harkin, Estefanía Torres Martínez, Deirdre Clune, Franc Bogovič, Momchil Nekov u Andrejs Mamikins

Rapport Jan Zahradil - A8-0182/2015
Andrejs Mamikins u Bill Etheridge

Rapport Nuno Melo - A8-0170/2015
Franc Bogovič u Momchil Nekov.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.45. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2016 (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': József Szájer f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Inês Cristina Zuber f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp ENF, u Krisztina Morvai Membru mhux affiljata.

Intervent ta': Frans Timmermans.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.5 tal-Minuti ta' 9.7.2015.


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

10. Involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2007/36/KE rigward l-inkoraġġiment ta' involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-Direttiva 2013/34/UE rigward ċerti elementi tad-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Olle Ludvigsson (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, Morten Messerschmidt f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Pascal Durand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Steeve Briois f'isem il-Grupp ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, li rrifjutat li twieġeb mistoqsija "karta blu" ta' Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda u Victor Negrescu.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Bendt Bendtsen, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes u Anneliese Dodds.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly u Notis Marias.

Interventi ta': Věra Jourová u Sergio Gaetano Cofferati.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.6 tal-Minuti ta' 8.7.2015.


11. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P6_TA(2008)0030(COR01) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 6 tal-Minuti ta' 6.7.2015).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.


12. Riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment u t-tħaddim ta' riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Ivo Belet (A8-0029/2015)

Ivo Belet ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Antonio Tajani (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D, Ian Duncan f'isem il-Grupp ECR, José Inácio Faria f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' João Ferreira, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Fredrick Federley, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Theresa Griffin, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Peter Eriksson, Julia Reid, Olaf Stuger, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Cornelia Ernst, Roger Helmer, Nicolas Bay, Andrzej Grzyb, Evžen Tošenovský, Krišjānis Kariņš u Massimo Paolucci.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Intervent ta': Daciana Octavia Sârbu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Gilles Pargneaux, Notis Marias, Ivan Jakovčić u João Ferreira.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Ivo Belet.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.7 tal-Minuti ta' 8.7.2015.


13. Baġit 2016 - Mandat għat-trilogu (dibattitu)

Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit għall-2016 [2015/2074(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

José Manuel Fernandes ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Kristalina Georgieva (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Arne Lietz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Deirdre Clune (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Giovanni La Via (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Anneleen Van Bossuyt (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Maria Spyraki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Jean-Paul Denanot (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Barbara Matera (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Reimer Böge f'isem il-Grupp PPE, Jens Geier f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Nedzhmi Ali f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Maragall f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Sophie Montel f'isem il-Grupp ENF, Cristian Dan Preda, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Danuta Maria Hübner, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Victor Negrescu, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, Tomáš Zdechovský, Wim van de Camp u Alain Cadec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH).

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrey Novakov, Janusz Zemke, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Krisztina Morvai.

Interventi ta': Kristalina Georgieva u José Manuel Fernandes.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.12 tal-Minuti ta' 8.7.2015.

°
° ° °

Il-President għarraf li, skont l-Artikolu 190(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Grupp S&D għada filgħodu se jippreżenta talba għal posponiment tad-dibattitu dwar ir-rwol tal-UE fil-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani (punt 71 tal-Aġenda).


PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

14. Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000064/2015) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000065/2015) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015)

Claude Moraes daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Monika Hohlmeier, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Kostas Chrysogonos, Laura Ferrara, Michał Boni, Caterina Chinnici, Angel Dzhambazki, Carlos Coelho, Monica Macovei u Jeroen Lenaers.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai u Ilhan Kyuchyuk.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Nicolas Schmit.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.4 tal-Minuti ta' 9.7.2015.


15. Linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi * - Inzjattiva għal Impjiegi Ekoloġiċi (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Laura Agea (A8-0205/2015)

Rapport dwar l-Inizjattiva għal Impjiegi Ekoloġiċi: Jiġi sfruttat il-potenzjal tal-ekonomija ekoloġika għall-ħolqien tal-impjiegi [2014/2238(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea u Jean Lambert ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Interventi ta': Eleonora Evi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Monika Vana (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Georges Bach f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jane Collins f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon u Guillaume Balas.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke u Davor Škrlec.

Interventi ta': Marianne Thyssen, Laura Agea u Jean Lambert.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.10 tal-Minuti ta' 8.7.2015 u punt 4.13 tal-Minuti ta' 8.7.2015.


16. Konferenza Internazzjonali tan-NU dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp (13-16 ta' Lulju 2015) - L-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa bħala sfidi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konferenza Internazzjonali tan-NU dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp (13-16 ta' Lulju 2015) (2015/2725(RSP))

Rapport dwar l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa bħala sfidi għall-governanza, il-protezzjoni soċjali u l-iżvilupp fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw [2015/2058(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Elly Schlein (A8-0184/2015)

Elly Schlein ippreżentat ir-rapport.

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Hugues Bayet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE, Linda McAvan f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Davor Ivo Stier, Pedro Silva Pereira, Heidi Hautala, Nathan Gill, Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Joachim Zeller u Arne Lietz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák u Ivan Jakovčić.

Interventi ta': Neven Mimica, Nicolas Schmit u Elly Schlein.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.14 tal-Minuti ta' 8.7.2015.


17. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Remo Sernagiotto ma għadux membru tal-Grupp PPE u aderixxa mal-Grupp ECR b'effett mis-7 ta' Lulju 2015.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 563.528/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.15.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Segretarju Ġenerali

Viċi President


Anness 1 - Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Bettina Michelle Jakobsen

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Viegas, Zimmer, Zuber

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, O'Flynn, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Le Pen Jean-Marie, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Avviż legali - Politika tal-privatezza