Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg

2. Det luxembourgske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Det luxembourgske formandskabs arbejdsprogram (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Frank Engel for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen og Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marine Le Pen for ENF-Gruppen og Krisztina Morvai, løsgænger.

Talere: Jean-Claude Juncker og Xavier Bettel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik