Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

2. Det luxemburgska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det luxemburgska ordförandeskapets verksamhetsprogram (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Frank Engel för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, och Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marine Le Pen för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

Talare: Jean-Claude Juncker och Xavier Bettel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy