Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 8. července 2015 - Štrasburk

3. Závěry Evropské rady (25.–26. června 2015) a eurosummitu (7. července 2015) a současná situace v Řecku (rozprava)
CRE

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry Evropské rady (25.–26. června 2015) a eurosummitu (7. července 2015) a současná situace v Řecku (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Alexis Tsipras (řecký premiér).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, a Herbert Reul.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall a Peter Lundgren.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Vystoupili: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova a Sylvie Guillaume.

Vystoupil Fabio Massimo Castaldo k vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo a Ruža Tomašić.

Vystoupila Sofia Sakorafa k vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky.

Vystoupili: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí