Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

3. Eurooppa-neuvoston (25.–26. kesäkuuta 2015) ja eurohuippukokouksen (7. heinäkuuta 2015) päätelmät ja Kreikan tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston (25.–26. kesäkuuta 2015) ja eurohuippukokouksen (7. heinäkuuta 2015) päätelmät ja Kreikan tilanne (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Alexis Tsipras (Kreikan pääministeri) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos ja Herbert Reul.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall ja Peter Lundgren.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Puheenvuorot: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova ja Sylvie Guillaume.

Fabio Massimo Castaldo käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo ja Ruža Tomašić.

Sofia Sakorafa käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Puheenvuorot: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö