Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. július 8., Szerda - Strasbourg

3. A 2015. június 25–26-i Európai Tanács és a 2015. július 7-i euróövezeti csúcstalálkozó következtetései és a jelenlegi görögországi helyzet (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: A 2015. június 25–26-i Európai Tanács és a 2015. július 7-i euróövezeti csúcstalálkozó következtetései és a jelenlegi görögországi helyzet (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Aléxisz Cíprasz (görög miniszterelnök).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, és Herbert Reul.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall és Peter Lundgren.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova és Sylvie Guillaume.

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo a „catch the eye” eljárással kapcsolatban.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo és Ruža Tomašić.

Felszólal: Sofia Sakorafa a „catch the eye” eljárással kapcsolatban.

Felszólal: Aléxisz Cíprasz, Jean-Claude Juncker és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat