Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. liepos 8 d. - Strasbūras

3. Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. birželio 25–26 d.) ir Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo (2015 m. liepos 7 d.) išvados bei dabartinė padėtis Graikijoje (diskusijos)
CRE

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. birželio 25–26 d.) ir Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo (2015 m. liepos 7 d.) išvados bei dabartinė padėtis Graikijoje (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Alexis Tsipras (Graikijos ministras pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Marine Le Pen ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos ir Herbert Reul.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall ir Peter Lundgren.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova ir Sylvie Guillaume.

Kalbėjo Fabio Massimo Castaldo dėl procedūros „prašau žodžio“.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Sofia Sakorafa dėl procedūros „prašau žodžio“.

Kalbėjo: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika