Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg

3. Konkluzje Rady Europejskiej (25-26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca 2015 r.) oraz obecna sytuacja w Grecji (debata)
CRE

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje Rady Europejskiej (25-26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca 2015 r.) oraz obecna sytuacja w Grecji (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Alexis Tsipras (premier Grecji).

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, i Herbert Reul.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall i Peter Lundgren.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrali: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova i Sylvie Guillaume.

Głos zabrał Fabio Massimo Castaldo w sprawie procedury pytań z sali.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo i Ruža Tomašić.

Głos zabrała Sofia Sakorafa w sprawie procedury pytań z sali.

Głos zabrali: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności