Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 8. julij 2015 - Strasbourg

3. Sklepi Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) in vrha držav euroobmočja (7. julij 2015) ter sedanje razmere v Grčiji (razprava)
CRE

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) in vrha držav euroobmočja (7. julij 2015) ter sedanje razmere v Grčiji (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Alexis Tsipras (predsednik grške vlade).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, in Herbert Reul.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall in Peter Lundgren.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govorili so Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova in Sylvie Guillaume.

Govoril je Fabio Massimo Castaldo o postopku "catch the eye".

Po postopku "catch the eye" so govorili Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo in Ruža Tomašić.

Govorila je Sofia Sakorafa o postopku "catch the eye".

Govorili so Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov