Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2015

Συζήτηση :

PV 07/07/2015 - 4
CRE 07/07/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.1
CRE 08/07/2015 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0252

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

4.1. Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) [2014/2228(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0252)

Παρεμβάσεις
Yannick Jadot επί της τροπολογίας 117 και του τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών. Ο Πρόεδρος εξηγεί τους λόγους της απόφασής του και ζητεί την έγκριση του Σώματος προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία 117, σύμφωνα με το άρθρο 174 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Κατόπιν ΗΨ (448 υπέρ, 247 κατά, 11 αποχές) το Σώμα δέχεται να τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία 117.

Eleonora Forenza επί της διεξαγωγής των ψηφοφοριών, Reinhard Bütikofer επί του τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει με την ευκαιρία τις διατάξεις των άρθρων 22 και 174 παράγραφος 3 του Κανονισμού) και Tiziana Beghin, πριν από την τελική ψηφοφορία, επί της τροπολογίας 40.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου