Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0304(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0181/2015

Ingivna texter :

A8-0181/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0260

Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

4.9. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Schweiz: Horisont 2020 och Iterverksamhet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen samt Schweiziska edsförbundet och om anslutning av Schweiziska edsförbundet till Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram som kompletterar Horisont 2020, och om reglering av Schweiziska edsförbundets deltagande i den Iterverksamhet som bedrivs av Fusion for Energy [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0260)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy