Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2125(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0210/2015

Ingivna texter :

A8-0210/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0262

Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

4.11. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0262)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy