Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2238(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0204/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0204/2015

Συζήτηση :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.13
CRE 08/07/2015 - 4.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0264

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

4.13. Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας [2014/2238(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0264)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου