Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg

4. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere: Ivo Vajgl om de israelske styrkers intervention i Gaza den 8. juli 2014, Ulrike Lunacek, om Janusz Korwin-Mikkes opførsel og bemærkninger den foregående dag – som hun fandt uacceptable – i forbindelse med de mundtlige stemmeforklaringer (punkt 6 i protokollen af 7.7.2015) (formanden bekræftede, at der ville blive vedtaget passende foranstaltninger) og Tiziana Beghin, om ændringsforslag 117 til betænkning af Bernd Lange (A8-0175/2015).


4.1. Forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) (afstemning)

4.2. Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

4.3. Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

4.4. Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Indien: forlængelse af aftalen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

4.5. Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Færøerne: Horisont 2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

4.6. Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (afstemning)

4.7. Markedsstabilitetsreserve for EU's emissionshandelssystem og ændring af direktiv 2003/87/EF ***I (afstemning)

4.8. Søfarende ***I (afstemning)

4.9. Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Schweiz: Horisont 2020 og ITER-aktiviteterne *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

4.10. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)

4.11. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom) (afstemning)

4.12. Budget 2016 - mandatet med henblik på trepartsmødet (afstemning)

4.13. Grønt beskæftigelsesinitiativ (afstemning)

4.14. Skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer i udviklingslandene (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik