Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

4. Äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Ivo Vajgl Israelin asevoimien Gazassa 8. heinäkuuta 2014 tekemästä iskusta, Ulrike Lunacek Janusz Korwin-Mikken käytöksestä ja kommenteista, joita hän piti mahdottomina hyväksyä, eilen annettujen suullisten äänestysselitysten yhteydessä (istunnon pöytäkirja 7.7.2015, kohta 6) (puhemies totesi, että asianmukaiset toimet toteutetaan) ja Tiziana Beghin tarkistuksesta 117 Bernd Langen mietintöön (A8-0175/2015).


4.1. Transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevat neuvottelut (äänestys)

4.2. Vakautus- ja assosiaatiosopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

4.3. Vakautus- ja assosiaatiosopimus Serbian kanssa (pöytäkirja Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

4.4. Tiede- ja teknologiayhteistyö Intian kanssa: sopimuksen uusiminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

4.5. Tiede- ja teknologiayhteistyö Färsaarten kanssa: Horisontti 2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

4.6. Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (äänestys)

4.7. Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ***I (äänestys)

4.8. Merenkulkijat ***I (äänestys)

4.9. Tiede- ja teknologiayhteistyö Sveitsin kanssa: Horisontti 2020 ja ITER-toimet *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

4.10. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (äänestys)

4.11. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/001 FI/Broadcom, Suomi) (äänestys)

4.12. Vuoden 2016 talousarvio - trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet (äänestys)

4.13. Vihreän työllisyyden aloite (äänestys)

4.14. Veronkierto ja verovilppi haasteina kehitysmaille (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö