Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. július 8., Szerda - Strasbourg

4. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: Ivo Vajgl, az izraeli hadsereg 2014. július 8-i gázai övezeti beavatkozásával kapcsolatban, Ulrike Lunacek, Janusz Korwin-Mikkének az előző napi szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások alkalmával tanúsított – Lunacek szerint elfogadhatatlan – magatartásával és szavaival kapcsolatban (2015.7.7-i jegyzőkönyv, 6. pont ) (az elnök megerősíti, hogy sor fog kerülni a megfelelő intézkedésekre) és Tiziana Beghin, a Bernd Lange-jelentés – A8-0175/2015 – 117. módosításához.


4.1. A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament Európai Bizottságnak szóló ajánlásaival a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalásokról [2014/2228(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0252)

Felszólalások

Yannick Jadot a 117. módosítással és a módosítások szavazásra bocsátásának sorrendjével kapcsolatban. Az elnök indokolja döntését, és az eljárási szabályzat 174. cikke (4) bekezdésének megfelelően kéri a Parlament hozzájárulását a 117. módosítás szavazásra bocsátásához.

Elektronikus szavazással (448 mellette, 247 ellene, 11 tartózkodás) a Parlament elfogadja a 117. módosítás szavazásra bocsátását.

Eleonora Forenza a szavazások lebonyolításával kapcsolatban, Reinhard Bütikofer a módosítások szavazásra bocsátásának sorrendjével kapcsolatban (az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 22. cikkének és 174. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseire) és Tiziana Beghin, a zárószavazás előtt a 40. módosítással kapcsolatban.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök


4.2. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal kötött stabilizációs és társulási megállapodás (Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0253)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.3. A Szerbiával kötött stabilizációs és társulási megállapodás (Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0189/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0254)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.4. Tudományos és technológiai együttműködés Indiával: a megállapodás megújítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetére [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0255)

A Parlament egyetért a megállapodás megújításával.


4.5. Tudományos és technológiai együttműködés a Feröer szigetekkel: „Horizont 2020” *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Feröer szigetek közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer szigeteknek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) való társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0256)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.6. Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I (szavazás)

Jelentés a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


4.7. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer piaci stabilitását biztosító tartalék ***I (szavazás)

Jelentés az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer piaci stabilitását biztosító tartalék kialakításáról és működéséről, valamint a 2003/87/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatról [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2015)0258)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0258)

Felszólalások

Ivo Belet (előadó) a szavazás előtt.


4.8. Tengerészek ***I (szavazás)

Jelentés a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és a 2001/23/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2015)0259)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0259)


4.9. Tudományos és technológiai együttműködési megállapodás Svájccal: „Horizont 2020” és ITER-tevékenységek *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0260)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.10. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2015)0261)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0261)


4.11. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Finnország kérelme: EGF/2015/001 FI/Broadcom) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország EGF/2015/001 FI/Broadcom referenciaszámú kérelme) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0262)


4.12. 2016. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (szavazás)

Jelentés a 2016. évi költségvetés tervezetéről folytatandó háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról [2015/2074(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0263)


4.13. „Zöld foglalkoztatás” kezdeményezés (szavazás)

Jelentés a „Zöld foglalkoztatás” kezdeményezésről: a zöld gazdaság munkahely-teremtési potenciáljának kiaknázása [2014/2238(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0264)


4.14. Az adókikerülés és az adócsalás mint a fejlődő országok kormányzása, szociális védelme és fejlődése számára jelentett kihívás (szavazás)

Jelentés az adókikerülésről és az adócsalásról mint a fejlődő országok kormányzása, szociális védelme és fejlődése számára jelentett kihívásról [2015/2058(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0265)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat