Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 8. července 2015 - Štrasburk

8. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byl postoupen níže uvedený návrh aktu v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy, a nařízení (ES) č. 436/2009, pokud jde o zaznamenávání těchto postupů do evidenčních knih v odvětví vína (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 6. července 2015

předáno příslušnému výboru: AGRI

Právní upozornění - Ochrana soukromí