Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg

8. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegeret retsakt:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår visse ønologiske fremgangsmåder og forordning (EF) nr. 436/2009 for så vidt angår registreringen af sådanne fremgangsmåder i ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juli 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik