Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

8. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta eräiden viininvalmistusmenetelmien osalta ja asetuksen (EY) N:o 436/2009 muuttamisesta kyseisten menetelmien viinialan rekistereihin kirjaamisen osalta (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö