Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 juli 2015 - Straatsburg

8. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 606/2009 wat betreft bepaalde oenologische procedés en van Verordening nr. (EG) 436/2009 wat betreft de vermelding van deze procedés in de registers in de wijnsector (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 juli 2015

Verwezen naar ten principale: AGRI

Juridische mededeling - Privacybeleid