Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg

8. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu delegowanego:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 606/2009 w odniesieniu do niektórych praktyk enologicznych i rozporządzenie (WE) nr 436/2009 w odniesieniu do wpisywania tych praktyk do rejestrów prowadzonych w sektorze wina (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 lipca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności