Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

8. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 när det gäller vissa oenologiska metoder och förordning (EG) nr 436/2009 vad gäller anteckning av dessa metoder i de register som ska föras inom vinsektorn (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 6 juli 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy