Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург

9. Неотдавнашни терористични нападения (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Неотдавнашни терористични нападения (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Paul Nuttall, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Roberta Metsola, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Karol Karski и Kristina Winberg, и Lampros Fountoulis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kinga Gál и Doru-Claudian Frunzulică.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Илхан Кючюк и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност