Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 8. srpnja 2015. - Strasbourg

9. Nedavni teroristički napadi (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Nedavni teroristički napadi (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Monika Hohlmeier u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Paul Nuttall u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Roberta Metsola, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Karol Karski i Kristina Winberg, i Lampros Fountoulis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Kinga Gál i Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk i Fabio Massimo Castaldo.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti