Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 juli 2015 - Straatsburg

9. Recente terroristische aanslagen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Recente terroristische aanslagen (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Paul Nuttall, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Roberta Metsola, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Karol Karski en Kristina Winberg, en Lampros Fountoulis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kinga Gál en Doru-Claudian Frunzulică.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid