Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg

9. Niedawne zamachy terrorystyczne (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Niedawne zamachy terrorystyczne (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Nuttall w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Roberta Metsola, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dianę Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Victor Boştinaru, Afzal Khan, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karola Karskiego i Kristina Winberg, i Lampros Fountoulis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kinga Gál i Doru-Claudian Frunzulică.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności