Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 8 iulie 2015 - Strasbourg

9. Atacurile teroriste recente (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Atacurile teroriste recente (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Paul Nuttall, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Roberta Metsola, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Victor Boştinaru, Afzal Khan, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karol Karski și Kristina Winberg, și Lampros Fountoulis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Kinga Gál și Doru-Claudian Frunzulică.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate