Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg

9. Nedávne teroristické útoky (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nedávne teroristické útoky (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Paul Nuttall v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Roberta Metsola, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Karol Karski a Kristina Winberg, a Lampros Fountoulis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Kinga Gál a Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk a Fabio Massimo Castaldo.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia