Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

9. Terroristattacker nyligen (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Terroristattacker nyligen (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Paul Nuttall för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Roberta Metsola, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Victor Boştinaru, Afzal Khan, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Karol Karski och Kristina Winberg, och Lampros Fountoulis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kinga Gál och Doru-Claudian Frunzulică.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy