Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 8. července 2015 - Štrasburk

10. Pomoc EU Tunisku (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Pomoc EU Tunisku (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jordi Sebastià za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill a Inés Ayala Sender.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí