Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg

10. EU-støtte til Tunesien (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU-støtte til Tunesien (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill og Inés Ayala Sender.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik