Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 8. srpnja 2015. - Strasbourg

10. Potpora EU-a Tunisu (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Potpora EU-a Tunisu (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Michael Gahler u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marielle de Sarnez u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Sebastià u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay u ime Kluba zastupnika ENF-a, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill i Inés Ayala Sender.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti