Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg

10. Wsparcie UE dla Tunezji (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Wsparcie UE dla Tunezji (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill i Inés Ayala Sender.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności