Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg

10. Podpora EÚ pre Tunisko (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Podpora EÚ pre Tunisko (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill a Inés Ayala Sender.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia