Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

10. EU-stöd till Tunisien (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU-stöd till Tunisien (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill och Inés Ayala Sender.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy