Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg

11. Fremtidige forbindelser mellem EU og Cuba (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Fremtidige forbindelser mellem EU og Cuba (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel og Pavel Telička.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon og Michael Gahler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná og Igor Šoltes.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik