Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

11. EU:n ja Kuuban tulevat suhteet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja Kuuban tulevat suhteet (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Fernando Maura Barandiarán ALDE-ryhmän puolesta, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel ja Pavel Telička.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon ja Michael Gahler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná ja Igor Šoltes.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö