Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 8. srpnja 2015. - Strasbourg

11. Budućnost odnosa EU-a i Kube (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Budućnost odnosa EU-a i Kube (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Luis de Grandes Pascual u ime Kluba zastupnika PPE-a, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fernando Maura Barandiarán u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sofia Sakorafa u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel i Pavel Telička.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon i Michael Gahler.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná i Igor Šoltes.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti