Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg

11. Budúce vzťahy medzi EÚ a Kubou (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Budúce vzťahy medzi EÚ a Kubou (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel a Pavel Telička.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon a Michael Gahler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná a Igor Šoltes.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia