Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 8. julij 2015 - Strasbourg

11. Prihodnji odnosi med EU in Kubo (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prihodnji odnosi med EU in Kubo (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Fernando Maura Barandiarán v imenu skupine ALDE, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel in Pavel Telička.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon in Michael Gahler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná in Igor Šoltes.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov