Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 8. července 2015 - Štrasburk

12. Situace v Jemenu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Jemenu (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Michèle Alliot-Marie za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupil Johannes Hahn.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.6 zápisu ze dne 9.7.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí