Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg

12. Situationen i Yemen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Yemen (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michèle Alliot-Marie for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Izaskun Bilbao Barandica.

Indlæg af Johannes Hahn.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.6 i protokollen af 9.7.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik