Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg

12. Sytuacja w Jemenie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Jemenie (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Michèle Alliot-Marie w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Izaskun Bilbao Barandica.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.6 protokołu dnia 9 lipca 2015 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności