Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

12. Situationen i Jemen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Jemen (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michèle Alliot-Marie för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Johannes Hahn.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.6 i protokollet av den 9.7.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy