Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg

13. Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2014 (forhandling)
CRE

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer og Beatrix von Storch.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott og Csaba Sógor.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik