Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg

13. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka na świecie (2014 r.) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka na świecie (2014 r.) (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer i Beatrix von Storch.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott i Csaba Sógor.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności